Zapisz się na newsletter


    Administratorem danych osobowych jest firma GILDER Rafał Tiffert ul. Ignacego Paderewskiego 15/1, 41-500 Chorzów wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 386908950. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie, telefonicznie pod numerem +48 32 323 5037 lub mailowo pod adresem bok@gilder.pl. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez firmę Gilder za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) RODO. Dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody. Podmiotowi danych osobowych przysługują prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody, dostępu do swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu oraz sprostowania. Żądania te można składać do GILDER Rafał Tiffert a ewentualne skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności